Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Zowel als Shiatsu-therapeut, als Integral Pelvic Therapeut ben ik volgens de Wkkgz verplicht me aan te sluiten bij een geschillencommissie. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Voor zorgverleners die aangesloten zijn bij de shiatsuvereniging ( waar ik bij ben aangesloten ) is dat bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Bekijk het regelement van klachtencommisie van SCAG

Is er een klacht rondom een IPT-sessie dan kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure. Meer informatie vindt u ook via de website van het NIBIG